Thai   English 
Home
ประวัติบริษัท
กำลังการผลิต
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โรงงานผลิตเหล็กเส้น
โรงงานผลิตสังกะสี
แผนที่
ติดต่อเรา

 

ผลิตเหล็กเส้น (BAR)

สามารถผลิตเหล็กเส้นตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6มม. จนถึง 52 มม. มีชั้นคุณภาพต่าง ๆ หลายประเภท อาทิ เหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR24 และเหล็กเส้นข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD30, SD40 และ SD50

กรรมวิธีการรีดเหล็กเส้น

         การรีดเหล็กเริ่มจากการนำเหล็กแท่ง (Billet) เข้าเตาเผา ซึ่งมีอุณหภูมประมาณ 1,050 - 1,100 องศาเซลเซียส จากนั้นจะเริ่มลำเลียงแท่งเหล็ก (Billet) เข้าแท่นรีด ซึ่งมีหลายแท่นรีด แล้วแต่ความต้องการขนาดเหล็ก ในการรีดเหล็กจะรีดลดขนาดลงเรื่อย ๆ จนถึงขนาดที่ต้องการ โดยเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก จะต้องผ่านแท่นรีดที่มีมากกว่าเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ และความเร็วในการรีดเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก จะเร็วกว่าเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ โดยเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 20 มม. ขึ้นไป) สามารถรีดออกมาจนได้ขนาดที่ต้องการ จะต้องรีดผ่านแท่นรีดชุดแรก (แท่น 1-18) และจะใช้ Low Speed Apron Line เพื่อลำเลียงเหล็กขึ้น Cooling Bed โดยมีความเร็ว ประมาณ 5 - 18 เมตรต่อวินาที ซึ่งแล้วแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กนั้น ๆ ในขณะที่เหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (6 - 16 มม.) จะไม่สามารถรีดให้ได้ขนาดตามความต้องการใน 18 แท่นแรกได้ จึงมีความจำเป็นต้องไปรีด เพื่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ในชุด High Speed Finishing Block เพื่อให้ได้ขนาดตามต้องการ

         หลังจากนั้นต้องเข้าไปผ่านขบวนการตัดแบ่งเหล็กที่ High Speed Shear ที่จะลำเลียงขึ้น Cooling Bed ด้วย High Speed Twin Channel Line เหล็กที่รีดได้ทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 80 - 150 องศาเซลเซียส จะถูกตัดแบ่งเป็นขนาด 10 เมตร, 12 เมตร และขนาดพิเศษ ตามความต้องการของลูกค้า โดยจะปล่อยให้เย็นตัวลงตามธรรมชาติ เพื่อลำเลียงส่งไปเข้าเครื่องนับเหล็กเพื่อนับให้ได้จำนวนเส้นตามความต้องการ และจะเข้าเครื่องมัดเหล็กเพื่อส่งเข้าไปเก็บในโกดังต่อไปผลิตเหล็กลวด (WIRE ROD)

         สามารถผลิตเหล็กลวดตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม. จนถึง 19 มม. โดยผลิตทั้งชนิด Low, Medium, High Carbon ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และ มาตรฐานอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา

กรรมวิธีการผลิตเหล็กลวด

         ลักษณะการผลิตเหล็กลวด จะมีกรรมวิธีการผลิตเช่นเดียวกับการผลิตเหล็กเส้น เพียงแต่เมื่อเหล็กถูกรีด ออกมาในแท่นรีดหมายเลข 18 แล้วนั้น จะถูกนำไปรีดในแท่นรีดความเร็วสูงประมาณ 100 - 120 เมตรต่อวินาที ในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5.5 มม. - 6.0 มม. หลังจากรีดเหล็กได้ขนาดแล้ว เหล็กก็จะถูกส่งไปยัง Coil Former หรือ Laying Head เพื่อขดเป็นวง แล้วโรยตัวลงบนรางส่ง Coil จากนั้นก็จะถูกส่งเข้า Coil Collector และ C-Hook Conveyor ตามลำดับเพื่อลำเลียง Coil ไปเข้าเครื่องบีบ และเครื่องมัด และจะส่งต่อเข้าเครื่องชั่งน้ำหนัก แล้วจึงนำไปจัดเก็บในโกดัง เพื่อส่งให้กับลูกค้าต่อไป

การควบคุมคุณภาพ

บริษัท ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัด ได้ให้ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด โดยมีการควบคุมการผลิตหลายขั้นตอน ดังนี้

         

 • การควบคุมโดยฝ่ายผลิต

  ฝ่ายผลิตจะทำการสุ่มทดลองคุณสมบัติทางกล และทางกายภาพด้วยการวัดขนาด ชั่งน้ำหนัก สภาพทั่วไปจะสุ่มตัวอย่างชิ้นงานที่ผ่านแท่นรีด หมายเลข 6, 12 และแท่นสุดท้ายจากการผลิตทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง

 • การควบคุมโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพ

  ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะไม่เพียงแต่ตรวจสอบกายภาพภายนอกเท่านั้น แต่จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทางกล ส่วนประกอบทางเคมีด้วย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะต้องทำการเก็บตัวอย่างสินค้า ที่ผลิตเรียบร้อยแล้วอย่างน้อย 3 ชิ้นต่อการผลิต 1 ครั้ง การตรวจสอบคุณสมบัติทางกล จะประกอบด้วยการตรวจสอบ tensile, yield และ elongation ในขณะที่การตรวจสอบส่วนประกอบทางเคมี จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS)

  Specification  บริษัท ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัด : 269 หมู่ 1 (กม. 237) ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด
  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0-4429-1888-99  แฟกซ์. 0-4439-5133, 0-4439-5126